Astra Rock 2023 > Regulament

Regulament Festival ASTRA ROCK – ediția II    2023

Organizator:
Complexul Național Muzeal ASTRA cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu (Muzeul ASTRA)
Asociația Rock Culture
Locația: Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, str. Pădurea Dumbrava nr.16
Perioada: 11 – 13 august 2023

Dispoziții generale

1.1. Regulamentul se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului ASTRA Rock și conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului se obligă să le respecte.
1.2. Festivalul ASTRA Rock este organizat și desfășurat în incinta Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA – Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
1.3. Prin cumpărarea unui bilet/abonament sau prin participarea la Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte prevederile prezentului regulament.
1.4. Participanții convin că organizatorii Festivalului au dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă Regulamentul se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Organizatorul precizează că Regulamentul poate fi modificat după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Festival. Organizatorul recomandă participanților să monitorizeze eventualele modificări ale prezentului Regulament.
1.5. Fiecare locație, din perimetrul Festivalului, are o capacitate limitată, iar accesul poate fi temporar restricționat pentru a răspunde normelor de siguranță în vigoare.
1.6. Biletul de festival oferă participanților accesul în zona de Festival, care se compune din zona de concerte și din alte zone din Muzeul in aer liber în scopul vizitării și participării la activitățile desfășurate în perioada respectivă: circuite expoziționale în Muzeul în aer liber, Târgul Creatorilor Populari, maraton gastronomic, spectacole de muzică tradițională, activități educaționale, ateliere și demonstrații meșteșugărești sau alte activități din oferta culturală.

Definiții

Pe parcursul folosirii lor în prezentul Regulament, termenii definiți mai jos au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document:
a) Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la Festivalul ASTRA Rock. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte acest Regulament, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la Festival, precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului (www.astrarock.ro, www.muzeulastra.ro ) sau a paginii de Facebook (ASTRA Rock Festival, Muzeul ASTRA). Achiziția Biletelor/ Brățărilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la Festival.
b) Brățară: un certificat aplicat de organizatorul Festivalului la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a participa la Festivalul ASTRA Rock.
c) Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără Biletul la Festival.
d) Durata Festivalului: corespunde cu perioada de timp dintre începutul și sfârșitul Festivalului. Începutul Festivalului va corespunde cu începutul valabilității biletelor la Festival ce autorizează prima intrare. Sfârșitul Festivalului corespunde cu încheierea valabilității Biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la Festival. Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza sau a presta Servicii pe Durata Festivalului.
e) Festival – Festivalul ASTRA Rock, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte servicii gratuite sau cu plată oferite de Organizator într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită de Organizator.
f) Partener contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Festival, în baza unei relații contractuale cu Organizatorul.
h) Participanți: toate persoanele, adulți și copii, care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați. Copiii până la vârsta de 12 ani neîmpliniți au acces gratuit și vor fi însoțiți obligatoriu de un adult. Copiii cu vârsta de 12 ani împliniți sau mai mari au acces doar în baza unui bilet valabil pentru Festival.
i) Participanți Autorizați: cumpărătorul / posesorul unui Bilet sau a unei invitații.
j) Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la Festival cu o astfel de brățară.
k) Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Festival sau alți parteneri contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.
l) Regulament : Prevederile care guvernează desfășurarea Festivalului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și la toate intrările din Zona Festivalului.
m) Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Organizator sau partenerii contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.
n) Site: www.astrarock.ro, www.muzeulastra.ro
o) Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Organizatorul, cumpărătorii Biletelor / participanții la festival sau vizitatorii.
p) Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra în Muzeul în aer liber în baza biletului de acces în muzeu sau abonamentului anual de acces în muzeu și care nu sunt participanți la Festival.
q) Abonat al muzeului: Vizitator, posesor al unui abonament anual de acces în Muzeul în aer liber, valabil.
r) Zona Festivalului: Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, respectiv spațiile destinate pentru desfășurarea activităților culturale, a concertelor și a altor servicii gratuite sau cu plată, delimitate prin puncte de control.
s) Zona de concerte: Perimetru delimitat, cu acces restricționat după ora 17.00 pentru vizitatorii fără Brățară de Festival, cu puncte de control și verificare a Participanților la Festival, care cuprinde zona scenei de pe lac cu amfiteatrul (scena principală), zona Târgului de țară cu scena secundară și zona de foodcourt and drinks, așa cum apare pe Harta de Festival, Anexa 1 la prezentul Regulament.

Aplicabilitatea Regulamentului

3.1 Prezentul Regulament se aplică:
a) Participanților autorizați, cumpărători de Bilete și posesori de invitații la Festival.
b) Participanților Neautorizați.
3.2 Prezentul Regulament prezintă obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între Organizator și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea Regulamentului având scopul de a garanta siguranța și confortul participanților.
3.3 Atât prin cumpărarea de bilet, cât și exclusiv prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla și impune respectarea Regulamentului.
3.4 Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.
3.5 Prezentul Regulament va fi afișat atât pe site-ul Festivalului si pe site-ul Muzeului, cât și la intrarea în Festival.
3.6 Cumpărătorul Biletului este de acord, prin cumpărarea Biletului, iar deținătorul Biletului – altul decât Cumpărătorul Biletului – este de acord, prin obținerea în mod legal a Biletului, să respecte prezentul Regulament si sa suporte consecințele nerespectării / încălcării prevederilor acestuia.
3.7 Participanții neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Festivalul, deoarece organizatorul nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

BILETE ȘI BRĂȚĂRI

4.1. Participanții sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.
4.2. Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele Tipuri de Bilete:
Abonament individual PRESALE pentru 3 zile de festival – garantează participantului autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, 11.08.2023, de la ora 10.00 A.M și până la sfârșitul Festivalului 14.08.2023, ora 03.00 A.M.
Abonament individual Standard pentru 3 zile de festival – garantează participantului autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, 11.08.2023, de la ora 10.00 A.M și până la sfârșitul Festivalului 14.08.2023, ora 03.00 A.M.
Bilet individual pe zi de festival – garantează participantului autorizat accesul la toate zonele Festivalului în ziua respectivă, începând cu ora 10:00 A.M. și până ziua următoare la ora 03.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.
Abonament individual pentru 3 zile de festival pentru posesorii de abonamente anuale de acces in muzeu – garantează participantului autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi 11.08.2023 de la ora 10.00 A.M și până la sfârșitul Festivalului 14.08.2023 ora 03.00 A.M. Participantul are obligația să prezinte abonamentul de festival,  abonamentul de muzeu si cartea de identitate pentru preluarea brățării de Festival.
Bilet individual pe zi de festival pentru posesorii de abonamente anuale de acces in muzeu – garantează participantului autorizat accesul la toate zonele Festivalului în ziua respectivă, începând cu ora 10:00 A.M. și până ziua următoare la ora 03.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului. Participantul are obligația să prezinte biletul de festival,  abonamentul de muzeu si cartea de identitate pentru preluarea brățării de Festival.
4.3. Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul partenerilor comerciali (www.IaBilet.ro, www.astrarock.ro ) și fizic de la casieria principală a Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, poarta I, Pavilion Muzeal Multicultural.
4.4. Biletele și/sau abonamentele achiziționate pot fi folosite în scop comercial, cum ar fi pentru organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor și/sau abonamentelor drept premii pentru concursuri etc., doar cu acordul prealabil și în scris a Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor și/sau abonamentelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat.
4.5. Plata biletelor si/sau abonamentelor vândute de către partenerii contractuali (IaBilet.ro) este procesată direct de către aceștia și nu de Organizator. Plățile se fac prin partenerii contractuali, iar organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor vândute online. Informații suplimentare cu privire la condițiile aplicabile cumpărării de bilete online vor fi furnizate de partenerii contractuali în momentul achiziționării biletului, de exemplu cu privire la taxele și comisioanele aplicate prețului stabilit de Organizator, plată și metode de efectuare a plății, facturare, preluarea datelor cumpărătorului / consumatorului, etc.
4.6. Biletele cumpărate online de la partenerii contractuali (e-tikets) sunt trimise ca PDF atașat pe e-mail, iar fiecare participant are obligația să-l imprime și să-l aducă cu el la Festival sau să prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tabletă, etc) la efectuarea check-in-ului la punctul de preluare a brățărilor amenajat la intrarea în Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiu. Dacă biletul dvs. nu a ajuns  prin e-mail după 24 ore de la plasarea comenzii aveți obligația să contactați platforma de la care ați achiziționat biletul în maxim 10 zile de la achiziționare, dar cel târziu cu 2 zile înainte de începerea Festivalului. Organizatorul nu este răspunzător pentru astfel de situații, iar în lipsa unui bilet valid, nu va permite accesul la Festival.
4.7. Biletele cumpărate fizic de la casieria principală a muzeului, poarta I, Pavilion Muzeal Multicultural trebuie prezentate la efectuarea check-in-ului la punctul de preluare a brățărilor amenajat la intrarea în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiu. 
4.8. Cumpărătorul de bilete/abonamente are obligația de a nu afișa imagini online ale biletelor /abonamentelor achiziționate. Un Bilet/ abonament asigură accesul unei singure persoane la Festival.
4.9. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul Biletului și/sau abonamentului. Organizatorul nu are obligația restituirii sumei de bani sau înlocuirii Biletului și/sau abonamentului în cazul pierderii sau furtului Biletului și/sau abonamentului.
4.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât anterior cât și pe întreaga durată a Festivalului ASTRA Rock. Biletele achiziționate pentru participarea la întreaga zi de eveniment cât și abonamentele, oferă acces cumpărătorului în perimetrul festivalului și nu la un anumit spectacol/ artist.

Efectuarea check-in-ului și preluarea brățărilor

5.1 Pentru a i se permite accesul în zona Festivalului, deținătorul unui Bilet de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul biletului achiziționat on-site, la locație, la punctul de preluare brățări amenajat la Poarta Principală în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
5.2. Check-in-ul va fi efectuat de Organizatorul Festivalului, care utilizează infrastructura și personalul propriu, respectiv voluntari. Prin prezentarea unui Bilet valabil, la punctul de preluare brățări amenajat la intrarea în Muzeul în aer liber, participanții vor primi o brățară corespunzătoare biletului achiziționat. Brățara oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a participa la Festivalul ASTRA Rock.
5.3. Check-in-ul se va putea face în fiecare zi de Festival în intervalul orar 10:00- 23:00 și va permite accesul în Festival, cu brățara, până la ora 03:00 A.M. ziua următoare.
5.4. Brățările sunt netransmisibile.
5.5. Vizitatorii au obligația de a purta Brățările pe toată durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazul excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii Festivalului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului, pe toată durata Festivalului.
5.6. Participantul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.
5.7. Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, nu sunt valabile, iar organizatorii își rezervă dreptul de a reține astfel de brățări, de a refuza accesul persoanelor în festival și de a reclama situația autorităților competente.
5.8. Organizatorul nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute decât în măsura în care Participantul poate face dovada achiziționării biletului corelat cu acea brățară în mod legal. Participanții care nu pot face această dovadă își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind excluși din acesta.
5.9. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, participantul este obligat să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în perimetrul de desfășurare a Festivalului.
5.10. Dacă brățara pare că a fost deteriorată în mod fraudulos, Organizatorul are dreptul să oblige participantul să achiziționeze un Bilet de o zi indiferent dacă participantul poate face dovada achiziționării unui bilet în mod legal și indiferent dacă mai dorește sau nu să rămână în Zona Festivalului. Acest drept se poate exercita în mod discreționar, și în funcție de disponibilitatea biletelor pentru acea zi.
5.11. În cazul în care, la accesul în zona Festivalului, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, Organizatorul își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului biletului să prezinte dovezi (documente și/sau certificate) prin care sa verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, precum și dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Festivalului.
5.12. Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale biletelor și/sau abonamentelor pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel (ex. Facebook, OLX etc.).
5.13. Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea invitațiilor/biletelor sau abonamentelor comercializate și interzicerea accesul în festival a persoanelor implicate în această operațiune.
5.14. Este strict interzis să vindeți sau să cumpărați Bilete și/ sau invitații.
5.15. Nu este recomandată achiziționarea de bilete sau abonamente decât prin platformele de vânzare bilete autorizate – IaBilet.ro, casieria principala a Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului.
Organizatorul nu poate garanta valabilitatea biletelor care nu sunt achiziționate prin platformele autorizate, iar consumatorul își asumă în acest caz riscul achiziționării unui bilet ce nu îi va permite accesul la Festival. În cazul în care se descoperă orice fraudă cu privire la un bilet, organizatorul își rezervă dreptul de a anula acel bilet in orice moment (chiar dacă posesorul unui bilet fraudat a reușit să parcurgă procesul de check-in).  Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula Biletele /abonamentele respective.

Reguli generale de acces la festival

6.1. Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru participanții autorizați.
6.2. Accesul în zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentul Regulament.
6.3. Accesul în zona Festivalului se va face în funcție de tipul biletului achiziționat.
6.4. Participanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de identitate.
6.5. Accesul Participanților în zona de concerte, așa cum este definită la Capitolul 2. Definiții, lit. s), se face prin punctele de control amenajate la Poarta principală și Târgul de țară, cu respectarea regulilor de securitate, respectiv cu verificarea Brățării de festival și controlul bagajelor. Accesul în zona de concerte, după ora 17:00, este permis exclusiv Participanților la Festival.
6.6. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate. Vizitatorii, posesori ai unui abonament anual, valabil, de acces in Muzeul ASTRA care au achiziționat un Bilet de Festival sunt obligați să aibă asupra lor și abonamentul de muzeu. 
6.7. Prezentul Regulament va fi afișat în loc vizibil la intrarea în Festival și în alte zone publice din cadrul Festivalului.
6.8. Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.
Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:
· Droguri;
· Sticle;
· Cutii de băutură;
· Conserve;
· Artificii ;
· Lasere;
· Spray-uri;
· Bannere susținute de bețe;
· Cuțite, arme, obiecte contondente;
· Articole pirotehnice;
· Mâncare sau băuturi;
· Animale;
· Umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine);
· Materiale inflamabile sau explozive;
· Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile;
· Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.
Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.
Este permis accesul cu:
· Aparate de fotografiat compacte și Camere GoPro;
· Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
· Brichete;
· Baterii externe;
· Medicamente însoțite de prescriptie medicală, insulină, picături – uz medical, spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de orice alt document înlocuitor acesteia și în cantitatea maximă recomandată zilnic.
6.9. Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare participant, și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
6.10. Toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalul.
6.11. În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și din care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore, dar nu mai târziu de prima zi după terminarea Festivalului – ora 16.00 P.M.
6.12. În prima zi după terminarea Festivalului, ora 16:00 PM, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc,. în atenția Poliției Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente). Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil și în funcție de natura obiectelor.
6.13. Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube produse acestora.
6.14. Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu bunuri similare în zona Festivalului.
6.15. Pentru siguranța și/sau confortul participanților, organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.

Campare

Regulamentul zonei de campare poate fi accesat aici.

Minori și persoane cu dizabilități

7.1 Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.
7.2. Minorii sub 12 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului, în compania unui părinte. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul minorului are obligația să prezinte documente precum: carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului, care atestă vârsta acestuia. Un părinte poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 12 ani.
7.3. Accesul minorilor între 12-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid și a actului de identitate.
7.4. Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani, iar in cazul prezenței lor Organizatorul recomandă purtarea căștilor antifonice.
7.5. În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 50 de abonamente pentru cele 3 zile de festival:
a. Copiii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 3 zile de festival.
b. Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 3 zile de festival.
7.6. Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să își exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa office@muzeulastra.ro. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de un abonament pentru cele 3 zile de festival, vor primi din partea Organizatorul un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original la punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.
7.7. Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai pe baza actului de identitate, a certificatul de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.
7.8. Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail, nu vor fi luate în considerare.
7.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, Organizatorul iși rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei.
7.10. Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitate pentru ediția a II-a  2023,  este 01.08.2023 – 10.08.2023. Cererile sunt soluționate in funcție de ordinea primirii lor și in limita biletelor puse la dispoziție de către Organizator. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.
7.11. Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.
7.12. Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite, la Festival.
7.13. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului. Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentanților legali sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.
7.14. În atenția persoanelor cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare: doar în anumite zone din cadrul Festivalului sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant.

Comportamentul pe durata festivalului

8.1. În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile acestora.
8.2. Participanții sunt obligați să se conformeze prezentului Regulament și să se comporte într-un mod care să nu deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă imposibil divertismentul altor participanți, capacitatea de a se deplasa în zona Festivalului, accesul în cadrul Festivalului sau capacitatea de a ieși din zona Festivalului, precum și utilizarea serviciilor și/sau produselor de către alți participanți si/sau comercianți.
8.3. În măsura în care Organizatorul considera ca un Participant pune în pericol siguranța celorlalți Participanți sau creează o situație de disconfort pentru aceștia sau se comportă într-o maniera care afectează buna desfășurare a Festivalului sau atmosfera din Festival, Organizatorul își rezervă dreptul de a îndepărta brățara acelui Participant și de a solicita asistența Jandarmeriei sau a firmei de pază pentru a escorta acel Participant afară din Festival și de a nu îi mai permite accesul acestuia înapoi în Festival.
8.4. Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în zona Festivalului fără permisiunea prealabilă scrisă a Organizatorului. În cazul în care Organizatorii constată desfășurarea unor astfel de activități în perimetrul festivalului își rezervă dreptul de a scoate afară persoanele în cauză și de a le interzice accesul în festival.
8.5. Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, iar astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun vânzător din cadrul Festivalului. Servirea băuturilor (răcoritoare sau alcoolice) de către partenerii comerciali ai organizatorului se va face exclusiv în recipiente (din aluminiu sau din material plastic) deschise.
8.6. Utilizarea substanțelor calificate ca droguri este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a îndepărta brățara acelui participant care încalcă această dispoziție, de a-l elimina din incinta Festivalului și de a nu îi mai permite accesul, solicitând intervenția organelor abilitate în acest sens. 
8.7.      În zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Organizatorului precum și salariații sau colaboratorii partenerilor contractuali, vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Participanții se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative o justifica (de ex. din motive de sănătate publică).
8.8.      La Festival se pot furniza atât servicii și produse gratuite, cât și servicii și produse pentru care se percepe plată. Participanții se obligă să plătească toate serviciile și produsele pentru care se percepe taxa, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.
8.9.      Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe taxa utilizând metodele de plată oferite de Organizator sau de partenerii contractuali.
8.10. Pentru motive de securitate, zona Festivalului este supravegheată cu camere video din sistemului se supraveghere al Organizatorului.
8.11. Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul zonei Festivalului. 
8.12. În mod deosebit, în scopul menținerii securității si sănătății participanților, aceștia au următoarele obligații:

  1. să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților;
  2. să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană;
  3. să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate;
  4. să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora;
  5. Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului;
  6. în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor;
  7. să respecte prevederile în vigoare privind fumatul în spațiile Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului: Fumatul în spațiile închise este strict interzis, iar in spatiile libere este permis doar in zonele special amenajate si marcate in acest sens.

Înregistrările realizate în cadrul festivalului

9.1. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului.
9.2. Participanții iau notă de faptul că Organizatorul, partenerii contractuali autorizați de Organizator, membrii presei, pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului. 
9.3. Prin urmare, toți participanții, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive care sunt nerestricționate ca timp, amplasare geografică și formă de utilizare cu privire la înregistrările participantilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie însă în legătură cu Festivalul. 
9.4. Participantii iau notă în mod expres de faptul că Organizatorul poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces. 
9.5. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional. 
9.10. Participanții nu pot, fără acordul prealabil al Organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice participanții care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale celorlalți participanți.
9.11. Organizatorul, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către participanți. 
9.12. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.

Limitarea răspunderii și forța majoră

10.1. În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, cultural, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. 
10.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, serviciile și produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Participanții nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizatorului cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.
10.3. Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau serviciu.
10.4. Organizatorul nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului din motive de caz fortuit sau forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru participanți sau alte terțe părți pentru închiderea/suspendarea acestuia.
10.5. Participanții confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în legătură cu produsele și serviciile oferite de partenerii contractuali, relația juridică stabilindu-se direct intre participanți si furnizorii de servicii sau produse.  Organizatorul nu răspunde în niciun fel în legătură cu produsele și serviciile furnizate de partenerii contractuali si nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor servicii și produse furnizate de partenerii contractuali.
10.6. Având în vedere că nu există o relație contractuală între Organizator și Participantul Neautorizat, Organizatorul exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.
10.7. Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Organizatorului, partenerilor contractuali ai acestuia și altor participanți, vizitatori și terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.
10.8. Organizatorul are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul. Organizatorul poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către participantul respectiv, pe toata durata desfășurării festivalului sau în cazul în care obține un bilet la Festival, să refuze accesul său în incinta Festivalului, fără a-i acorda vreun drept de compensare.
10.9. În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. Organizatorul nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.
10.10. Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Organizator și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni.
10.11. În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.
10.12. In situația anulării sau reprogramării Festivalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit, contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită cumpărătorilor. Aceștia vor avea dreptul să participe la ediția reprogramată (din același an) sau la una din următoarele ediții ale Festivalului. În măsura în care evenimentul nu a putut fi reprogramat în același an, perioada de valabilitate a Biletului se va prelungi automat cu perioada aferentă unei noi ediții.
Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator.
10.13. Mutarea locului de desfășurare a evenimentului, atunci când situația o impune, în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor. 
10.14. Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către cumpărător.